Menu

Høring: DDS´guideline vedr. "Kliniske guidelines vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære nævi og kutant malignt melanom (MM)”.

Høringssvar kan sendes til DDS´bestyrelse senest den 27. januar 2019 på: kontakt.dds@gmail.com

Læs her: Guideline

Søg
X