skip to Main Content

Årsrapport Hudkræftdatabasen

Til Dansk Dermatologisk Selskab og Danske Dermatologers Organisation

 Hermed fremsendes den offentliggjorte årsrapport 2021 for Hudkræftdatabasen.

Årsrapporten offentliggøres på www.sundhed.dk.
Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn.

Vedhæftet:
Hudkræftdatabasen Årsrapport 2021 offentliggjort version 02-24-2022

Back To Top
×Close search
Søg
X