skip to Main Content

Anbefalinger vedr. identifikation og visitation af COVID-19 vaccinationsmålgrupper

Der orienteres om følgende anbefalinger:

Resume fra European Reference Networks vedr. personer med sjældne sygdomme, som anbefales vaccination:
20210205_summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF

Notat fra SST omkring vaccination af personer i øget risiko:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Notat-om-vaccination-af-personer-i-saerligt-oeget-risiko-for-COVID-19.ashx?la=da&hash=18590C3DC0A94F3EF9344B4E1494E9E35887E9AF

Back To Top
×Close search
Søg
X