skip to Main Content

Etablering af nye databaser

Til faglige selskaber og regionernes RKKP-kontaktpersoner
 
RKKP-bestyrelsen skal i starten af 2023 prioritere forventet to-tre nye databaser til etablering.
 
Inden da ønskes en afdækning af mulige databaseområder. Afdækningen af forslag indgår som grundlag i en gennemsigtig kommende prioritering.
 
Frem til den 15. august kan derfor fremsendes forslag til nye databaseområder til kontakt.dds@gmail.com
 
P.t. efterspørges ikke gennemarbejdede ansøgninger blot angivelse af, at det ses relevant med en database på et givent område. Tilbagemelding kan ske i skema nedenfor.
 
Den egentlige ansøgningsproces følger denne indledende afdækning og forventes gennemført i 4. kvartal 2022.
 
I angivelse af område(r) anbefales, at der skeles til forudsætninger for etablering af databaser, hvor det bl.a. kan fremhæves, at nyetablerede databaser:
  • skal have fokus på patientens samlede behandlingsforløb
  • skal have klart afgrænset population ift. eksisterende databaser
  • der skal være enighed om, hvad udgør god kvalitet – og der skal via dataindsamling kunne skelnes mellem god og dårlig kvalitet
  • skal kunne bidrage til kvalitetsudvikling
  • skal kunne sikre data om kvaliteten primært fra eksisterende datakilder
 
Tilbagemeldingsskema
Tilkendegivelse af vurderet relevans af nyt databaseområde
Frist: 22. august 2022
Databaseområde(r)
Angivelse af område må gerne suppleres med information om volumen og link til evt. kliniske retningslinjer på området
Faggrupper/sektorer/specialer, som bidrager til kvaliteten på området
 
Forslagsstiller
 
 
 
 
 
Faglige grupper, der har været i dialog med RKKP’s Videncenter om etablering af databaser i 2020-2022 behøver ikke melde ind igen – her er interessetilkendegivelse allerede registreret.
 
Back To Top
×Close search
Søg
X