skip to Main Content

Faglig ramme for etablering af nærhospitaler

Til de specialebærende selskaber inkl. sekretariater
 
LVS har 4 medlemmer i følgegruppen vedr. faglig ramme for etablering af nærhospitaler:
  • Jeanett Bauer, medlem af bestyrelsen
  • Christian B. Laursen, medlem af bestyrelsen
  • Jens Hillingsø, medlem af bestyrelsen
  • Johan Ludvig Reventlow, indstillet af Dansk Selskab for Almen Medicin
LVS har i den forgange uge modtaget vedhæftede første udkast. Næste møde i følgegruppen er den 14. juni.
Inden da vil vi gerne have input fra jer – velvidende at der er tale om kort varsel. Det er jo desværre kendetegnende for disse processer.
Vi tager udgangspunkt i kapital 3 og bilag 3.
 
Det fremgår af kapitel 3, at der er nedenstående overordnede præmisser for, hvilke målgrupper der med fordel kan indgå i et nærhospital.
Derfor vil vi gerne – på de områder, der er relevante for jer – bede om jeres kommentarer til følgende kategorier. Er der særlige problemstillinger, man skal være opmærksom på. Mangler der noget i beskrivelsen af kategorien mv. Alle kommentarer er velkomne.
· Patienter med langvarige sygdomsforløb med behov for indsatser på tværs af sektorer
· Patienter med kendt sygdom og hyppige besøg på sygehuset med henblik på basale undersøgelser, opfølgning, behandling mv. og evt. med samtidigt behov for (flere) kommunale indsatser
· Patienter med kendt sygdom med behov for mere specialiseret indsats i kommunalt regi, som fx indsatser, der er mindre hyppige og forudsætter specialistkompetencer, indsatser der forudsætter et større befolkningsvolumen end hvad mindre kommuner har, eller indsatser hvor tæt koordination med sygehusfunktioner er vigtig
· Patienter med nedsat funktionsevne, som dermed har gavn af nære tilbud
· Patienter der ikke har ressourcer til at deltage i behandlingsforløb på et stort sygehus o.l.
· Store patientgrupper med behov for almindelige, basale undersøgelser og ind[1]satser, fx i forbindelse med graviditet o.l.
Eventuelle kommentarer kan skrives ind under de relevante punkter og fremsendes til kontakt.dds@gmail.com senest den 10. juni.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X