skip to Main Content

Forskningsstøtte fra Dansk Dermatologisk Selskabs Forskningsfond

Dansk Dermatologisk Forskningsfond uddeler til efteråret 125.000,- i støtte til et dermatologisk forskningsprojekt forankret i Danmark. Beløbet vil blive delt i én eller to portioner afhængig af ansøgninger.

Projekter med emner det traditionelt er sværere at opnå støtte til vil blive prioriteret.

Ansøgningen skal indeholde:
-Projektbeskrivelse, max 2 sider
-Budget
-CV for ansøger

Ansøger skal være medlem af Dansk Dermatologisk Selskab. Legatet vil blive uddelt til Dansk Dermatologisk Selskabs Årsfest i efteråret 2020. Det er en forudsætning for at få tildelt støtten at modtageren er tilstede ved festen.

Ansøgning fremsendes til kontakt.dds@gmail.com senest den 14. august 2020.

 

Bestyrelsen DDS

Back To Top
×Close search
Søg
X