skip to Main Content

Guideline: Udredning og behandling af tuberkuloseinfektion hos personer, som skal i immunsupprimerende behandling

Til:
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Dansk Reumatologisk Selskab
Dansk Dermatologisk Selskab
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Danske Hæmatologisk Selskab
 
cc: Dansk Infektionsmedicinsk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab, samt arbejdsgruppens medlemmer
 
Kære Samarbejdspartnere,
Hermed fremsendes en ny fælles lungemedicinsk og infektionsmedicinsk guideline:
Rekommandationer for udredning og behandling af tuberkuloseinfektion hos personer, som skal i immunsupprimerende behandling.
Høringssvar kan fremsendes til DDS senest den 20. januar 2023 på kontakt.dds@gmail.com
Vedhæftet udkast:
Back To Top
×Close search
Søg