skip to Main Content

Haste høring: Tværregional klinisk vejledning vedr. nekrotiserende bløddelsinfektioner

LVS har modtaget en hastehenvendelse fra Danske Regioner vedr. vurdering af kliniske vejledninger om nekrotiserende bløddelsinfektioner.
Idet det er vurderet, at der er behov for at handle hurtigt, og svarfristen kort.
Input eller kommentarer kan fremsendes til DDS på kontakt.dds@gmail.com senest den 13. december kl. 18.
Dette da fristen for videreformidling til LVS er den 14. december kl. 18.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X