skip to Main Content

Høring: Digital infrastruktur og samarbejde

Nedenstående høring angående digital infrastruktur og bedre digitalt samarbejde er fremsendt til de videnskabelige selskaber

Kommentarer kan fremsendes til kontakt.dds@gmail.com frem til den 25. januar

Vedhæftet:

Høringsbrev – Høring over udkast til bekendtgørelse om den fælles digitale infrastruktur og ikrafttræden af lov om bedre digitalt samarbejde

Høringsudkast til bekendtgørelse om driften m.v. af Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur

Høringsudkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven

Høringsliste

 

 

 

Back To Top
×Close search
Søg
X