skip to Main Content

Høring: EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater
 
DDS har modtaget denne via LVS.
 
Det handler om, at Kommissionen tirsdag den 3. maj har præsenteret et første udkast til forordningen om European Health Data Space (EHDS) samt meddelelse fra Kommissionen herom.
 
Til brug for udarbejdelse af grund- og nærhedsnotat om forslaget, anmodes der om bemærkninger til vedhæftede forslag fra Kommissionen om EHDS og evt. meddelelsen fra Kommissionen. Sundhedsministeriet vil fremsende en dansk sprogversion, når en sådan foreligger.
 
Bemærkninger til forslaget bedes fremsendt til kontakt.dds@gmail.com senest den 25. maj 2022.
 
Sundhedsministeriet kan desuden oplyse, at man via nedenstående link kan give feedback på EHDS til Kommissionen indtil udgangen af d. 30. juni:
 
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X