skip to Main Content

Høring: Informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile

LVS har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget dette udkast til lovforslag i høring.
Det drejer sig om udkast til lovforslag om ”at ændre (udvide) sundhedslovens regler om informeret samtykke på vegne af varigt inhabile patienter således, at det bliver muligt for
pårørende m.fl. til varigt inhabile at vælge at give et generelt informeret samtykke til, at sundhedspersonalet kan iværksætte mindre behandlinger af den varigt inhabile
patient – dvs. uden at indhente konkret informeret samtykke hver gang.”
Har man kommentarer til høringen, kan de sendes til kontakt.dds@gmail.com senest 20. september.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X