Menu

Høring: Lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet

Det handler om en forsøgsmodel, som skal afprøve en ordning, hvor lægemidler med økonomisk risiko for uhensigtsmæssigt førstevalg – som det hedder i høringsbrevet – kan opnå generelt klausuleret tilskud, men uden at der for det offentlige sundhedsvæsen er en økonomisk risiko for merudgifter.

 

Hvis man har kommentarer til høringen, kan man sende dem til DDS bestyrelse på kontakt.dds@gmail.com senest den 20. juni. .

Høringsbrev
LF risikodeling

Søg
X