skip to Main Content

Høring: Lovforslag om ulovlige omskæringer, rapporteringspligt af UTH mv.

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev og udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Skærpet straf ved ulovlige ikke-terapeutiske omskæringer af drengebørn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning).
 
Evt. bemærkninger bedes fremsendt til kontak.dds@gmail.com senest den 10. august.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X