skip to Main Content

Høring: Nationalt Genom Center

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater
Det drejer sig om en evaluering af Nationalt Genom Center udsender Sundhedsministeriet et høringsbrev vedrørende implementeringen af Nationalt Genom Center og lovens bestemmelser herom. Til høringsbrevet medsendes også et baggrundnotat, hvor bestemmelserne vedrørende Nationalt Genom Center er oplistet.
Sundhedsministeriet har sat svarfristen til den 31. juli. Dette er et tidspunkt hvor mange må formodes at holde ferie. Sundhedsministeriet er derfor forespurgt, om det kunne tænkes, at fristen udskydes til lidt ind i august. Der udsendes information såfremt dette lykkes.
Hvis ikke, er fristen den 31. juli. Da flere holder ferie på dette tidspunkt, må det desværre være sådan, at kommentarer sendes direkte til ministeriet på sum@sum.dk og sgj@sum.dk.
Ved eventuelle kommentarer vil DDS sætte pris på at være c.c. på jeres høringssvar (kontakt.dds@gmail.com), sådan vi kan orientere os i medlemmernes holdninger til sagen.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X