Menu

Høring på vejledning i allergen immunterapi

I inviteres hermed til at afgive høringssvar på vejledning i allergen immunterapi udarbejdet af Dansk Selskab for Allergologi.

 

Hensigten med en dansk allergen immunterapi vejledning er, at den kan tjene som en vejledning for både almen praksis og specialister, som anvender allergen immunterapi, for derved at sikre en høj professionel standard, en effektiv udnyttelse af ressourcer, minimere patientrisikoen og give en høj patienttilfredshed og kontinuitet i behandlingen med allergen immunterapi.

 

Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af specialister i allergologi med bred erfaring i immunterapi både i praksis såvel som videnskabeligt. Der er endvidere lagt vægt på nuværende og tidligere erfaring i internationale arbejdsgrupper vedr. immunterapi.

 

Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra

Kommissorium

Arbejdsgruppen skal udarbejde en dansk vejledning i allergen immunterapi baseret på internationale standarder og vejledninger.

Høringssvar til DDS´bestyrelse på kontakt.dds@gmail.com senest den 15. oktober 2018

DSA vejledning i allergen immunterapi – høringsversion

 

Søg
X