skip to Main Content

Høring: Tetracyklin instruks og patientvejledning

Udkast til Tetracyklin instruks og Tetracyklin patientvejledning sendes i høring.

Eventuelle kommentarer og input kan fremsendes til kontakt.dds@gmail.com senest den 1. september 2021.

Vedhæftet:
Tetracyclin instruks
Tetracyklin patientvejledning

Back To Top
×Close search
Søg
X