skip to Main Content

HØRING: Udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)

Det handler blandt andet  om:

 

  • Indførelse af skriftligt samtykke ved genetiske prøver med risiko for sekundære fund. Der er i bilagene angivet en liste over hvilke analyser, det handler om
  • At der desuden skal informeres om patientens ret til selv at bestemme, hvorvidt genetiske oplysninger, der er udledt af biologisk materiale i forbindelse med behandling må bruges til andre formål end denne behandling
  • En hensigt om, at der fastsættes regler, som bidrager til ensartet praksis på tværs af landet
  • Et udkast til en samtykkeblanket
  • Aflevering af genetiske oplysninger, som er udledt af biologisk materiale, til Nationalt Genomcenter
  • Indførelse af en mulighed for, at borgere frivilligt kan overlade genetiske oplysninger, som er udledt af biologisk materiale før oprettelse af Nationalt Genomcenter til Nationalt Genomcenter
  • Mulighed for, at andre aktører kan indgå en aftale om at anvende Nationalt Genomcenters infrastruktur

 

Har man kommentarer til disse, kan de sendes til kontakt.dds@gmail.com senest 25. februar 2019.

Høringsbrev

Bilag 1 – Oprettelse af Nationalt Genom Center
Bilag 2 – Information og samtykke i forbindelse med behandling
Bilag 3 – Samtykkeblanket
Bilag 4 – Vejledningsmateriale og blanket Vævsanvendelsesregisteret
Bilag 5 – Vævsanvendelsesregisteret
Bilag 6 – Indsamling af genetiske oplysninger

Back To Top
×Close search
Søg
X