skip to Main Content

Høring: Virksomhedsområde for sygeplejersker, jordemødre og fælles visitation til hjemmesygepleje og akutfunktioner

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater
Høring over udkast til autorisationsloven, sundhedsloven,
lægemiddelloven og apotekerloven

Sundhedsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven,
lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed i offentlig høring.  
 
Kommentarer kan fremsendes til kontakt.dds@gmail.com frem til den 10. august.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X