skip to Main Content

Nyheder

Høring: Informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile

LVS har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget dette udkast til lovforslag i høring. Det drejer…

Læs mere

Høring: Medicinrådets metoder

Til de videnskabelige selskaber   LVS har modtaget denne i høring. Det drejer sig om…

Læs mere

Aflysning af DDS møder

Se venligt nedenstående brev: Aflysning af DDS møder

Læs mere

Marie og August Krogh Prisen 2021

Hermed indkaldes indstilling af kandidater til Marie og August Krogh Prisen 2021. Marie og August Krogh…

Læs mere

Ny målbeskrivelse for dermato-venerologi

Den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i dermato-venerologi er nu publiceret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser Den…

Læs mere

Revideret pakkeforløb for modermærkekræft

Sundhedsstyrelsen har udsendt revideret pakkeforløb for modermærkekræft. Link til dette ses herunder. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pakkeforloeb-for-modermaerkekraeft

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Graviditetsforebyggelse hos kvinder, der bruger Orale retinoider

Spørgeskemaundersøgelse fra Københavns Universitet/EMA:  Kvalitet af graviditetsforebyggelse hos kvinder, der bruger Orale retinoider – vil…

Læs mere

Høring: DRG-takster 2021

Hermed sendes DRG-taksterne for 2021 i høring. Eventuelle kommentarer kan fremsendes til DDS på kontakt.dds@gmail.com…

Læs mere

Ændring af betingelser for dispensation til hydroxychloroquin

Ændring af betingelser for dispensation til hydroxychloroquin - Speciallæger omfattet af NBS-udleveringen skal ikke længere…

Læs mere

Specialespecifikke kurser: Tilmelding åben for delkursus 8, nye datoer for delkursus 6 og 7

Kære Alle   Tilmelding til det specialespecifikke delkursus 8 om eksemer er åben og kan…

Læs mere

DDS retningslinje for Acitretin

DDS retningslinje for Acitretin er nu tilgængelig på hjemmesiden. Retningslinje Acitretin  

Læs mere

Udbud: Specialespecifikke kurser for Dermato-venerologi fra 2021

Den opdaterede kursusrække for specialespecifikke kurser i Dermato-venerologi sendes nu i udbud. Alle speciallæger opfordres…

Læs mere

Patient information om HEMA og Propolis

Der er udarbejdet 2 nye patientinformationsfoldere om kontaktallergi for HEMA og propolis. Informationen er både…

Læs mere

Video til børn og forældre: Pas på vores hænder

Følgende to videoer, om hvordan vi passer på vores hænder ved hyppig håndvask, er udarbejdet…

Læs mere

Immundæmpende og immunmodulerende behandling under SARS-CoV-2 pandemien

Denne udtalelse fra SPIN repræsenterer DDS' holdning og retningslinjer for immundæmpende og immunmodulerende behandling under…

Læs mere

Information om Generalforsamling 2020

Information om generalforsamling til DDS medlemmmer

Læs mere

Til information: PsoProtect

Dear Friends and Colleagues, We are writing to share with you an important international initiative…

Læs mere

Scabies guideline

Dansk Dermatologisk Selskabs Scabies udvalg har udarbejdet nedenstående guideline. Den er fremadrettet tilgængelig på hjemmesiden…

Læs mere

Ændret udleveringsbestemmelse for Hydroxychloroquin

Til information Lægemiddelstyrelsens har med virkning fra den 22. marts 2020 ændret udleveringsbestemmelsen for alle…

Læs mere

Ny førstevalgsbehandling af Klamydia

Venereaudvalget i DDS anbefaler skift af førstevalgsbehandling af klamydia i henhold til EPINYT, Uge 38,…

Læs mere

Høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025

Se venligst vedhæftede høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025. Vær opmærksom på, at høringsmaterialet er…

Læs mere

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender vedhæftet udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov…

Læs mere

Tilmelding til specialespecifikt kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme”

Der åbnes for tilmelding til det specialespecifikke kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme” den 3/10-2019. Tilmelding…

Læs mere

Vejledning for allergi ved vaccination sendes i høring

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut har udarbejdet et dokument omhandlende allergi…

Læs mere

DDS’ nye hjemmeside – læs før du går videre…

Ifht. når du skal logge ind: Du findes allerede i systemet, men du skal lave…

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg
X