skip to Main Content

Nyheder

Virtual meeting: Advancing the UEMS-ESS collaboration in a post pandemic era

Save the date UEMS ESS meeting Dec 2022 (1)

Læs mere

Robert Wehnerts og Kirsten Wehnerts Fond

Ansøgningsfrist er den 19. september 2022,. se vedhæftede bilag for yderligere information. Vedhæftet: OPSLAG 2022…

Læs mere

Høring: Klinisk vejledning for bulløs pemfigoid og pemfigus

Kære Alle Vedhæftede kliniske vejledning sendes i høring. Eventuelle kommentarer eller input kan fremsendes til…

Læs mere

Høring: Seponeringslisten 2023

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater                LVS har modtaget denne.   Høringsversionen af Seponeringslisten…

Læs mere

Tilmelding åben: Specialespecifikt kursus, inflammatoriske hudsygdomme

Tilmelding til specialespecifikt kursus (for hoveduddannelseslæger):   Delkursus 9 Inflammatoriske hudsygdomme Dato: 26/10 – 28/10 2022…

Læs mere

Høring: Lovforslag om ulovlige omskæringer, rapporteringspligt af UTH mv.

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste   Se venligst vedhæftede høringsbrev og udkast til lov om…

Læs mere

Høring: Virksomhedsområde for sygeplejersker, jordemødre og fælles visitation til hjemmesygepleje og akutfunktioner

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater Høring over udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven…

Læs mere

Etablering af nye databaser

Til faglige selskaber og regionernes RKKP-kontaktpersoner   RKKP-bestyrelsen skal i starten af 2023 prioritere forventet…

Læs mere

Tilmelding: Specialespecifikt kursus for introduktionslæger

Tilmelding til specialespecifikt kursus (for introduktionslæger): Delkursus 0 Kursus i basal dermatologi (Vest) Dato: 7.…

Læs mere

Høring: Nationalt Genom Center

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater Det drejer sig om en evaluering af Nationalt Genom…

Læs mere

Research grants, La Roche Posay. Frist 31. august

Se vedhæftet: Lrp-research-grants-poster-hd-2022

Læs mere

Call for abstract – Kvalitetskonference 2022

Deadline er 15. september 2022, se vedhæftede fil: Call for abstract_Kvalitetskonference 2022

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark

Se vedhæftede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark_version_300522_version 3

Læs mere

DDS efterårsmøde, nyt format: Scandic Århus City 4. – 5. november

Vedhæftet: Flyer DDS efterårsmøde 2022

Læs mere

New ESDR members from Nordic countries

The number of ESDR members from Nordic countries could be higher. Therefore, ESDR have created a…

Læs mere

Høring: EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater   DDS har modtaget denne via LVS.   Det…

Læs mere

EADV: Reaction to the conflict in Ukraine

Dear Presidents of the Dermato-Venereology National Societies, Dear Colleagues,   The EADV has followed with…

Læs mere

Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe: Uddannelses symposium 2022

Save the date! Dansk Kontakt Dermatitis Gruppes uddannelses symposium 2022 Vi har den glæde at…

Læs mere

Ny international WAO/EAACI guideline for HA

Guideline er vedhæftet her og er fremadrettet også tilgængelig på hjemmesiden under retningslinjer. Allergy -…

Læs mere

Årsrapport Hudkræftdatabasen

Til Dansk Dermatologisk Selskab og Danske Dermatologers Organisation  Hermed fremsendes den offentliggjorte årsrapport 2021 for…

Læs mere

Reminder: EADV Spring Symposium 12. – 14. maj 2022

For nærmere information gå til:  https://eadvsymposium2022.org/

Læs mere

Application: UEMS European Board of Dermatovenereology Diploma (EBDVD) Examination

As every year since 2007 our UEMS section, the European Board of Dermatology and Venereology, organises…

Læs mere

Høring: Acitretin patientinformation

Patientinformation for Acitretin sendes i høring. Eventuelle kommentarer kan fremsendes til kontakt.dds@gmail.com t.o.m. den 15.…

Læs mere

NCDV: Registration and Abstract submission is open

Dear All Nordic Dermato-Venereologists, Registration and Abstract submission is now open for the 35th Nordic Congress…

Læs mere

Aage Bangs Fond

Kære alle, Der er ansøgningsfrist den 31. oktober for ansøgninger om forskningsmidler fra Aage Bangs…

Læs mere

Retningslinje for tetracykliner

En ny DDS vejledning for tetracykliner er nu tilgængelig på hjemmesiden. Vedhæftet: Tetracyclin  

Læs mere

Ny patientvejledning for krom allergi

Til orientering Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe har udarbejdet ny patientvejledning for Krom allergi. Vedhæftet: Krom…

Læs mere

STPS: Vurderinger af kosmetiske behandlinger

Information om vurdering af kosmetiske behandlingsformer Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende de mest almindelige og…

Læs mere

IPC-statement om vaccination mod SARS-CoV-2 hos psoriasis patienter

Psoriasis-udvalget under DDS henviser til udmelding fra IPC vedr. vaccination mod SARS-CoV-2 hos psoriasis patienter.…

Læs mere

Tilmeldingen til specialespecifikt kursus “Den professionelle dermatolog” er nu åben

Tilmeldingen til specialespecifikt kursus i dermato-venerologi: Den professionelle dermatolog (delkursus 6) er nu åben. Kurset…

Læs mere

Høring: Ciclosporin instruks

DDS instruks for Ciclosporin sendes i høring. Eventuelle kommentarer og input kan sendes til kontakt.dds@gmail.com…

Læs mere

Sprøgeskema Dermatokirurgi

Dansk dermatokirurgisk udvalg under DDS inviterer dig til at besvare nedenstående spørgeskema så vi kan…

Læs mere

Specialespecifikke kurser: Tilmelding åben for delkursus 8, nye datoer for delkursus 6 og 7

Kære Alle   Tilmelding til det specialespecifikke delkursus 8 om eksemer er åben og kan…

Læs mere

Ny førstevalgsbehandling af Klamydia

Venereaudvalget i DDS anbefaler skift af førstevalgsbehandling af klamydia i henhold til EPINYT, Uge 38,…

Læs mere

Høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025

Se venligst vedhæftede høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025. Vær opmærksom på, at høringsmaterialet er…

Læs mere

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender vedhæftet udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov…

Læs mere

Tilmelding til specialespecifikt kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme”

Der åbnes for tilmelding til det specialespecifikke kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme” den 3/10-2019. Tilmelding…

Læs mere

Vejledning for allergi ved vaccination sendes i høring

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut har udarbejdet et dokument omhandlende allergi…

Læs mere

DDS’ nye hjemmeside – læs før du går videre…

Ifht. når du skal logge ind: Du findes allerede i systemet, men du skal lave…

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg
X