skip to Main Content

Nyheder

LVS årsmøde: Ulighed i sundhedsvæsnet

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater   LVS har fornøjelsen af at orientere om det…

Læs mere

Nationale Lærings- og Kvalitetsteams

Hermed videresendes invitation fra Danske Regioner til at indstille projekter – gerne tværfaglige/tværsektorielle - til…

Læs mere

EADV Scholarships for yngre dermatologer

Ansøgningsfrist den 15. Juni 2021. Se yderligere information her: EADV Scholarships

Læs mere

Group leaders for “LEO Foundation Skin Immunology Research Center (SIC)”

Nærmere info her: SIC_Group Leaders_Call for Letters of Interest 2021

Læs mere

DDS guideline for ulcus cruris

En ny ABC guideline for ulcus cruris er nu tilgængelig på DDS' hjemmeside. Den nye…

Læs mere

Ny patientvejledning for krom allergi

Til orientering Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe har udarbejdet ny patientvejledning for Krom allergi. Vedhæftet: Krom…

Læs mere

STPS: Vurderinger af kosmetiske behandlinger

Information om vurdering af kosmetiske behandlingsformer Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende de mest almindelige og…

Læs mere

Anbefalinger vedr. identifikation og visitation af COVID-19 vaccinationsmålgrupper

Der orienteres om følgende anbefalinger: Resume fra European Reference Networks vedr. personer med sjældne sygdomme,…

Læs mere

IPC-statement om vaccination mod SARS-CoV-2 hos psoriasis patienter

Psoriasis-udvalget under DDS henviser til udmelding fra IPC vedr. vaccination mod SARS-CoV-2 hos psoriasis patienter.…

Læs mere

Tilmeldingen til specialespecifikt kursus “Den professionelle dermatolog” er nu åben

Tilmeldingen til specialespecifikt kursus i dermato-venerologi: Den professionelle dermatolog (delkursus 6) er nu åben. Kurset…

Læs mere

Høring: Ciclosporin instruks

DDS instruks for Ciclosporin sendes i høring. Eventuelle kommentarer og input kan sendes til kontakt.dds@gmail.com…

Læs mere

Sprøgeskema Dermatokirurgi

Dansk dermatokirurgisk udvalg under DDS inviterer dig til at besvare nedenstående spørgeskema så vi kan…

Læs mere

Ny målbeskrivelse for dermato-venerologi

Den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i dermato-venerologi er nu publiceret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser Den…

Læs mere

Revideret pakkeforløb for modermærkekræft

Sundhedsstyrelsen har udsendt revideret pakkeforløb for modermærkekræft. Link til dette ses herunder. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pakkeforloeb-for-modermaerkekraeft

Læs mere

Specialespecifikke kurser: Tilmelding åben for delkursus 8, nye datoer for delkursus 6 og 7

Kære Alle   Tilmelding til det specialespecifikke delkursus 8 om eksemer er åben og kan…

Læs mere

Ny førstevalgsbehandling af Klamydia

Venereaudvalget i DDS anbefaler skift af førstevalgsbehandling af klamydia i henhold til EPINYT, Uge 38,…

Læs mere

Høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025

Se venligst vedhæftede høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025. Vær opmærksom på, at høringsmaterialet er…

Læs mere

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender vedhæftet udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov…

Læs mere

Tilmelding til specialespecifikt kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme”

Der åbnes for tilmelding til det specialespecifikke kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme” den 3/10-2019. Tilmelding…

Læs mere

Vejledning for allergi ved vaccination sendes i høring

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut har udarbejdet et dokument omhandlende allergi…

Læs mere

DDS’ nye hjemmeside – læs før du går videre…

Ifht. når du skal logge ind: Du findes allerede i systemet, men du skal lave…

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg
X