skip to Main Content

Nyheder

COVID and Dermatovenereology Survey

Dear delegates, dear colleagues, We would like to kindly remind you COVID and Dermatovenereology Survey and…

Læs mere

Ny patientvejledning for krom allergi

Til orientering Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe har udarbejdet ny patientvejledning for Krom allergi. Vedhæftet: Krom…

Læs mere

DDS Ordinær Generalforsamling 2021, Virtuel

DDS Ordinær Generalforsamling 2021 afholdes virtuelt grundet Covid-19. Tid: Fredag den 23. april kl. 16.30.…

Læs mere

Tilmelding åben for specialespecifikke delkurser

Der er nu åbent for tilmelding til specialespecifikke kurser:   Delkursus 0: Kursus i basal…

Læs mere

STPS: Vurderinger af kosmetiske behandlinger

Information om vurdering af kosmetiske behandlingsformer Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende de mest almindelige og…

Læs mere

Anbefalinger vedr. identifikation og visitation af COVID-19 vaccinationsmålgrupper

Der orienteres om følgende anbefalinger: Resume fra European Reference Networks vedr. personer med sjældne sygdomme,…

Læs mere

EADV Spring Symposium 2021

Læs mere

Aflysning af DDS Forårsmøde

DDS Forårsmøde 2021 må desværre aflyses. Se venligt vedhæftede skrivelse. Aflysning af forårsmøde 2021

Læs mere

Hudkræftdatabasen, årsrapport

Den endelige årsrapport 2019-2020 for Hudkræftdatabasen til klar til offentliggørelse. Rapporten vil også være at…

Læs mere

Opdaterede DDS vejledninger for HS

Der foreligger nu både opdateret guideline for behandling af Hidrosadenitis samt opdateret patientinformation på DDS'…

Læs mere

Retningslinje for Ciclosporin

DDS retningslinje for behandling med ciclosporin er nu tilgængelig på hjemmesiden. Vedhæftet: Retningslinje Ciclosporin

Læs mere

IPC-statement om vaccination mod SARS-CoV-2 hos psoriasis patienter

Psoriasis-udvalget under DDS henviser til udmelding fra IPC vedr. vaccination mod SARS-CoV-2 hos psoriasis patienter.…

Læs mere

Tilmeldingen til specialespecifikt kursus “Den professionelle dermatolog” er nu åben

Tilmeldingen til specialespecifikt kursus i dermato-venerologi: Den professionelle dermatolog (delkursus 6) er nu åben. Kurset…

Læs mere

Høring: Ciclosporin instruks

DDS instruks for Ciclosporin sendes i høring. Eventuelle kommentarer og input kan sendes til kontakt.dds@gmail.com…

Læs mere

Sprøgeskema Dermatokirurgi

Dansk dermatokirurgisk udvalg under DDS inviterer dig til at besvare nedenstående spørgeskema så vi kan…

Læs mere

Ny målbeskrivelse for dermato-venerologi

Den nye målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i dermato-venerologi er nu publiceret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser Den…

Læs mere

Revideret pakkeforløb for modermærkekræft

Sundhedsstyrelsen har udsendt revideret pakkeforløb for modermærkekræft. Link til dette ses herunder. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pakkeforloeb-for-modermaerkekraeft

Læs mere

Specialespecifikke kurser: Tilmelding åben for delkursus 8, nye datoer for delkursus 6 og 7

Kære Alle   Tilmelding til det specialespecifikke delkursus 8 om eksemer er åben og kan…

Læs mere

DDS retningslinje for Acitretin

DDS retningslinje for Acitretin er nu tilgængelig på hjemmesiden. Retningslinje Acitretin  

Læs mere

Patient information om HEMA og Propolis

Der er udarbejdet 2 nye patientinformationsfoldere om kontaktallergi for HEMA og propolis. Informationen er både…

Læs mere

Video til børn og forældre: Pas på vores hænder

Følgende to videoer, om hvordan vi passer på vores hænder ved hyppig håndvask, er udarbejdet…

Læs mere

Immundæmpende og immunmodulerende behandling under SARS-CoV-2 pandemien

Denne udtalelse fra SPIN repræsenterer DDS' holdning og retningslinjer for immundæmpende og immunmodulerende behandling under…

Læs mere

Ny førstevalgsbehandling af Klamydia

Venereaudvalget i DDS anbefaler skift af førstevalgsbehandling af klamydia i henhold til EPINYT, Uge 38,…

Læs mere

Høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025

Se venligst vedhæftede høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025. Vær opmærksom på, at høringsmaterialet er…

Læs mere

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundheds- og Ældreministeriet fremsender vedhæftet udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov…

Læs mere

Tilmelding til specialespecifikt kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme”

Der åbnes for tilmelding til det specialespecifikke kursus ”Venerologi og anogenitale sygdomme” den 3/10-2019. Tilmelding…

Læs mere

Vejledning for allergi ved vaccination sendes i høring

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut har udarbejdet et dokument omhandlende allergi…

Læs mere

DDS’ nye hjemmeside – læs før du går videre…

Ifht. når du skal logge ind: Du findes allerede i systemet, men du skal lave…

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg
X