skip to Main Content

Opdateret guideline for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling sendes i høring

Dansk Dermatologisk Selskabs opdaterede retningslinjer for behandling af psoriasis med 2. generations immunomodulatorisk behandling.
Høringssvar kan sendes til DDS senest den 6. april 2019 på : kontakt.dds@gmail.com

 2. generations immunomodulatorisk behandling 

Back To Top
×Close search
Søg
X