skip to Main Content

Tilmelding: Specialespecifikt kursus

Tilmelding til specialespecifikt kursus

Kursets nummer: Delkursus 2 (23703)
Kursets navn: Den kløende patient og pædiatri
Dato for kursus: 10.-12. maj 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Christian Vestergaard og Charlotte Gotthard Mørtz
E-mail: chrivest@rm.dk

Tilmelding senest 15. marts 2023 på mail til hovedkursusleder (ulrikke.lei@regionh.dk).

Husk at man også kan tilmelde sig alle årets kurser på en gang!
Tilmelding på mail til hovedkursusleder senest 8 uger før planlagt kursus.
Mail skal indeholde navne på de kurser man ønsker at tilmelde sig.
Framelding til et tilmeldt kursus skal ske senest 4 uger før kursusafholdelse.

 

Back To Top
×Close search
Søg