skip to Main Content

Høring: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

 Høring: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Høringsbrev (2)

Lovforslag

Eventuelle kommentarer kan sendes til kontakt.dds@gmail.com senest 12/2-2024 (eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal anmode  senest den 19. februar 2024. Bemærkninger bedes fremsendt til ministeriets kontor Sundhedsjura og Lovkvalitet på sum@sum.dk med kopi til emid@sum.dk.)

 

Back To Top
×Close search
Søg