skip to Main Content

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Dansk Dermatologisk Selskab.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Dansk Dermatologisk Selskab behandler dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14 [1] .

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Dansk Dermatologisk Selskab

 

 

Dataansvarlig
Dansk Dermatologisk Selskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansk Dermatologisk Selskab
Nordre Fasanvej 113
2000 Frederiksberg
Danmark
Mail: kontakt.dds@gmail.com

 

Personoplysninger
Personoplysninger afgivet til os vil være tilgængelige på hjemmesidens database, hvor adgang er begrænset til webstedets administratorer.
Når du opretter en brugerprofil på dds.nu registrerer vi navn, efternavn og e-mailadresse.
Disse oplysninger bruger vi til at kunne levere nyhedsmails, redaktionelle produkter og tjenester, samt til evt. generel support og kommunikation i forbindelse med etablering af og efterfølgende ændringer i brugerprofilen. Når du opretter en brugerprofil på dds.nu vil du via e-mail blive tildelt et password. Oplysningerne gemmes i en fælles database. Password vil blive gemt i krypteret form.
Brugernavne og bruger-id kan ikke ændres. Hvis du ønsker at ændre password kan du kontakte DDS´s bestyrelse og bede om at få tilsendt et nyt password til din e-mail adresse eller elektronisk via log in siden.
Personoplysninger kan også indhentes af DDS´ bestyrelse i forbindelse med tilmeldinger til konferencer, seminarer, netværksarrangementer, møder eller andre begivenheder, som vi arrangerer eller er medarrangør af. Oplysninger i den forbindelse vil blive indsamlet af en, af DDS´s bestyrelse, udpeget sekretær i henhold til aftale med os.
Vi modtager regelmæssigt en liste over ordinære medlemmer af Dansk Dermatologisk Selskab fra Lægeforeningen. Denne opgørelse benyttes til at opdatere medlemsregistreringen på dds.nu

Kommentarer i forbindelse med høringer
Hvis du vælger at indsende en kommentar til et indlæg på vores web-adresse via kontakt.dds@gmail.com vil denne kommentar blive tilknyttet din brugerprofil.
Din kommentar, herunder kommentartekst, dit navn, e-mailadresse og IP-adresse vil blive lagret i hjemmesidens database, hvor adgang er begrænset til webstedets administratorer. Oplysningerne vil blive bevaret på ubestemt tid, indtil de eksplicit bliver slettet af en administrator.

Æresmedlemmer og æreslegater
Er du æresmedlem i Dansk Dermatologisk Selskab eller modtager du Dansk Dermatologisk Selskabs æreslegat vil dit navn, synligt for offentligheden, fremgå på dds.nu.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke persondata til kommercielle virksomheder uden dit udtrykkelige samtykke.Vi gør brug af eksterne samarbejdspartnere, som dermed har adgang til at behandle persondata på vores vegne. Applikationer på dds.nu håndteres af MICO ApS.

Opbevaring af persondata
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.Oplysninger i din brugerprofil på vores hjemmeside vil blive bevaret, indtil vi modtager anmodning om sletning eller ved ophør af medlemskab af Dansk Dermatologisk Selskab.

Brud på sikkerhedsforanstaltninger
Såfremt der skulle ske et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger og tredjepart derved opnår adgang til lagrede persondata, således at disse kan være blevet videregivet, ændret eller ødelagt, vil vi hurtigst muligt efter opdagelsen af dette brud tage kontakt til relevante myndigheder samt berørte brugere.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til registrering på dds.nu tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
I tilfælde af væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik giver vi dig besked via dds.nu og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på dds.nu

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

 

DDS databehandleraftale med Lægeforeningen

Back To Top
×Close search
Søg