skip to Main Content

Høring: Lov om ændring af sundhedsloven, autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater
 
LVS har modtaget nedenstående. Det handler – meget kort fortalt – om:
 
  • Muligheden for at fastsætte forpligtende kvalitetskrav og -anbefalinger til kommunale sundhedsydelser og regionernes rådgivningsforpligtelse. Desuden tværkommunalt samarbejde om visitation hjemmesygepleje.
  • Initiativer, der har til hensigt at understøtte bedre lægedækning:
    • Mulighed for at oprette en regionsklinik uden udbud – dog skal regionen overdrage en regionsklinik til en praktiserende læge, hvis en viser sig.  
    • Særlige vederlag til læger i områder med lægemangel
    • Bemyndigelse til at fastsætte kriterier for fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen (kriterier, der skal understøtte lægedækningshensyn inden for en uddannelsesregion. Fordelingen foretages fortsat af det regionale råd i en uddannelsesregion).
 
 Hvis man har kommentarer til lovforslaget, kan de fremsendes til kontakt.dds@gmail.com senest den 13. februar.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg