skip to Main Content

Hudkræftdatabasen, årsrapport

Den endelige årsrapport 2019-2020 for Hudkræftdatabasen til klar til offentliggørelse. Rapporten vil også være at finde på www.sundhed.dk snarest. Resultater hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn.    Link: Hudkræftdatabasen årsrapport 2019-2020_anonymiseret

Læs mere

Høring: Revideret epidemilov, obs kort frist

Til de videnskabelige selskaber inkl. Sekretariater    Sundheds- og Ældreministeriet har sendt dette reviderede lovforslag til epidemilov i høring. Det skal bemærkes, at lovforslaget samtidig er fremsat for Folketinget. Det reviderede udkast kommer på baggrund af den skarpe kritik, der…

Læs mere

Morbus Darier

Genodermatose udvalget har udarbejdet et faktaark om morbus Darier, der er tilgængeligt på hjemmesiden under retningslinjer. Vedhæftet: Morbus Darier vs. 1.1

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg
X