skip to Main Content

Høring: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

 Høring: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Høringsbrev (2) Lovforslag Eventuelle kommentarer kan sendes til kontakt.dds@gmail.com senest 12/2-2024 (eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal anmode …

Læs mere

Høring: Lov om ændring af sundhedsloven, autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater   LVS har modtaget nedenstående. Det handler – meget kort fortalt – om:   Muligheden for at fastsætte forpligtende kvalitetskrav og -anbefalinger til kommunale sundhedsydelser og regionernes rådgivningsforpligtelse. Desuden tværkommunalt samarbejde om visitation hjemmesygepleje. Initiativer,…

Læs mere

Specialespecifikke kurser 2023

Så er oversigt over de specialespecifikke kurser for 2023 på tilgængelig hjemmesiden. Generelt om tilmelding: Tilmelding på mail til hovedkursusleder, Ulrikke Lei (ulrikke.lei@regionh.dk), senest 8 uger før planlagt kursus. Som et nyt tiltag kan man tilmelde sig alle årets kurser…

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg