skip to Main Content

Høring: Udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Høring: Udkast til vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Eventuelle kommentarer kan sendes til kontakt.dds@gmail.com senest 4/12- 2023. VS__LVS_-__Høring__Udkast_til_vejledning_om_frit_sygehusvalg,_udvidet_frit_sygehusvalg,_ret_til_hurtig_udredning_og_information_til_henviste_patient (1)

Læs mere

Høring: Lov om ændring af sundhedsloven, autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed

Til de videnskabelige selskaber inkl. sekretariater   LVS har modtaget nedenstående. Det handler – meget kort fortalt – om:   Muligheden for at fastsætte forpligtende kvalitetskrav og -anbefalinger til kommunale sundhedsydelser og regionernes rådgivningsforpligtelse. Desuden tværkommunalt samarbejde om visitation hjemmesygepleje. Initiativer,…

Læs mere

Specialespecifikke kurser 2023

Så er oversigt over de specialespecifikke kurser for 2023 på tilgængelig hjemmesiden. Generelt om tilmelding: Tilmelding på mail til hovedkursusleder, Ulrikke Lei (ulrikke.lei@regionh.dk), senest 8 uger før planlagt kursus. Som et nyt tiltag kan man tilmelde sig alle årets kurser…

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg