skip to Main Content

Høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025

Se venligst vedhæftede høringsmateriale vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025.
Vær opmærksom på, at høringsmaterialet er blevet opdateret pr. 2. oktober, grundet tekniske fejl i tabel 7 for nogle af de specialespecifikke høringsbreve.
Høringsmaterialet er ligeledes tilgængeligt på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63255
Eventuelle bemærkninger kan fremsendes til DDS på kontakt.dds@gmail.com senest den 6. december 2019.
Back To Top
×Close search
Søg