skip to Main Content

COVID and Dermatovenereology Survey

Dear delegates, dear colleagues, We would like to kindly remind you COVID and Dermatovenereology Survey and ask you to complete it. The survey was prepared by our colleague, a delegate for Romania, Dr. Mihaela Leventer, and approved by the Executive Committee.  And…

Læs mere

Tilmelding åben for specialespecifikke delkurser

Der er nu åbent for tilmelding til specialespecifikke kurser:   Delkursus 0: Kursus i basal dermatologi (1 dag). Specialespecifikt kursus for introduktionslæger. https://www.conferencemanager.dk/basaldermatologidelkursus0 Kursus er for introduktionslæger i hele Danmark på ny målbeskrivelse (2020), der fortsat er ansat i introduktionsstilling.…

Læs mere

STPS: Vurderinger af kosmetiske behandlinger

Information om vurdering af kosmetiske behandlingsformer Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende de mest almindelige og nye behandlingsformer inden for kosmetisk behandling. Vurderingen foretages for at sikre patientsikkerheden og afdække de komplikationer og risici, som kan opstå i forbindelse med behandlingerne,…

Læs mere

Anbefalinger vedr. identifikation og visitation af COVID-19 vaccinationsmålgrupper

Der orienteres om følgende anbefalinger: Resume fra European Reference Networks vedr. personer med sjældne sygdomme, som anbefales vaccination: 20210205_summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF Notat fra SST omkring vaccination af personer i øget risiko: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Notat-om-vaccination-af-personer-i-saerligt-oeget-risiko-for-COVID-19.ashx?la=da&hash=18590C3DC0A94F3EF9344B4E1494E9E35887E9AF

Læs mere

Hudkræftdatabasen, årsrapport

Den endelige årsrapport 2019-2020 for Hudkræftdatabasen til klar til offentliggørelse. Rapporten vil også være at finde på www.sundhed.dk snarest. Resultater hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn.    Link: Hudkræftdatabasen årsrapport 2019-2020_anonymiseret

Læs mere
Back To Top
×Close search
Søg
X